صفحه بایگانی دسته

کودکان

ناباروری چیست؟

ناباروری چیست ناباروری یعنی عدم امکان باردار شدن. اگر پس از حداقل 1 سال (یا 6 ماه اگر بالای 35 سال هستید)…