صفحه آرشیو

اصلاح صورت بعد از بوتاکس

از بین بردن اثر بوتاکس ( رفع عوارض بوتاکس )

از بین بردن اثر بوتاکس : برای اغلب افراد درمان زیبایی مانند بوتاکس یا ژلها تجربه ی بدی دارد. آنها نمی دانند آیا این پروسه برایشان جذاب خواهد بود یا نه. نکته مهم این است که تمام این روشها قابل برگشت هستند. گایدلاینهای زیر را مطالعه کنید