صفحه آرشیو

تشخيص سلامت بكارت

چند درصد از زنان حلقوی هستند ؟(بکارت ارتجاعی)

چند درصد از زنان حلقوی هستند : اطلاعات غلط و افسانه های منتشر شده در مورد سلامت زنان می تواند برای زنان بسیار مضر باشد. یکی از قسمتهای سو تفاهم در آناتومی زنان ، پرده بکارت است. پرده بکارت پرده بکارت یک دیافراگم در واژن زنان