صفحه آرشیو

درمان عفونت قارچی واژن مقاوم با سیر

طول دوره درمان عفونت قارچی واژن (کلوتریمازول)

طول دوره درمان عفونت قارچی واژن : عفونت قارچی واژن چیست عفونت های قارچی واژن بسیار رایج هستند و ممکن است در طول زندگی خود آن را تجربه کنید. اگرچه ممکن است ناخوشایند، ناراحت کننده و گاهی دردناک باشند، اما به طور کلی درمان آنها آسان است.