صفحه آرشیو

دوختن بكارت قیمت

هزینه ترمیم پرده بکارت در سال 1402

هزینه ترمیم پرده بکارت ؟ ترمیم پرده بکارت امکان پذیر است ؟ چه مدت بعد از پارگی پرده بکارت امکان ترمیم پرده بکارت است ؟ اینها از پرتکرارترین سوالاتی است که این روزها از ما می‌پرسند. پرده بکارت یک پوست کش داریا یک غشاء که در اطراف خارجی
Call Now Buttonتماس با پزشک