صفحه آرشیو

مراقبتهای بعد از تزریق فیلر زیر چشم

دکتر خوب برای تزریق فیلر زیر چشم *

دکتر خوب برای تزریق فیلر زیر چشم : اگرچه سیاهی دور چشم در افراد در هر سنی شایع است، اما علائم پیری معمولاً در اطراف چشم ظاهر می شود. بسیاری از مردم درمان آزمایش شده و آزمایش شده پرکننده های زیر چشم را برای سیاهی دور چشم انتخاب می کنند.