صفحه آرشیو

پنهان كردن جوش صورت

چگونه با ارایش جوش ها را بپوشانیم ؟

چگونه با ارایش جوش ها را بپوشانیم : ٥ روش آرایش برای پنهان کردن آکنه ما یک ویتامین برای کاهش محتوای آکنه داریم ، سپس با چند روش خوب ادامه مي دهيم. در آرایش برای پنهان کردن کامل آکنه از آنجا که ما باید ٥ روز در هفته خارج از خانه